crossmedia :: de ontgoocheling van mij

:: de ontgoocheling van mij

Het heeft, en dan spreek ik van vroeger, enige tijd geduurd eer ik te vinden was op internet. Google was nog niet zo alomtegenwoordig. Dat is nu wel anders. “Voorwaar ik vraag u: wie is populairder, Christus of Google? Bij wie kun u zichzelf het beste hervinden?” Ik weet ook niet wat op gegeven moment …

Read Article Read More

overig :: kiss your keitai

:: kiss your keitai

De eerste keer dat ik iemand met een nauwelijks zichtbare headset zittend op de stoep tussen twee geparkeerde auto’s zomaar hoorde praten tegen iemand die er niet was, dacht ik met een schizofreen van doen te hebben. Dat was rond de millenniumwisseling. Pakweg zes jaar later kijk ik daar niet vreemd meer van op. Iemand …

Read Article Read More

crossmedia :: crossmedia bureau?

:: crossmedia bureau?

Terwijl er in de berm van de nieuwe media gedebatteerd wordt over de correcte spelling -is het nu crossmedia of cross-media?- zijn er op alle fronten technologische ontwikkelingen, waardoor een crossmedia concept steeds geavanceerder (= efficiënter en effectiever) opgezet kan worden. Intussen maken marketeers zich druk om WoMMa, verzinnen creatieven kruisbestuivende campagnes (Axe?), trekken interneteers …

Read Article Read More

overig :: locale wereldklasse

:: locale wereldklasse

In een artikel op Kottke.org wordt gesproken over locale competitie, hoe twee restaurants die op locaal niveau met elkaar wedijveren op die manier boven zichzelf uitstijgen tot een wereldklasse. De vraag die in me opkwam was: doet het locale niveau ertoe nu we met z’n allen meeracen in de vaart van de globale ontwikkelingen, waarbij …

Read Article Read More

overig :: wat willen consumenten

:: wat willen consumenten

Het is een verademing, maar ook wel verraderlijk, om een marketeer (Godin) zich te zien beperken tot poëzie (i.p.v. vakjargon en statements). Het zou nog mooier zijn als het uit de mond komt van iemand van wie je het niet verwacht. Niettemin fijn vanwege de eenvoud, het aftastende karakter, maar verraderlijk omdat op deze wijze …

Read Article Read More

innovatie :: crossing borders

:: crossing borders

Op we make money not art werd mijn aandacht getrokken door een artikel over sportschoenen voor grensoverschrijdende mensen (lees: asielzoekers). Deze sportschoenen zijn speciaal ontwikkeld voor dit gevaarlijke werk, zo zit er bijvoorbeeld een kompas in. In eerste instantie werd mijn aandacht getrokken door de combinatie van de woorden trainer en border crosser. Enerzijds dacht …

Read Article Read More

overig :: Creator Ludens?

:: Creator Ludens?

In de Creatie jaargang 3 nr 1/2 van februari/maart staat een uitgebreid artikel waarin De Sims 2 producer Tim LeTourneau ingaat op beeldtaal, creativiteit, homo-Sims en pornografie (in spellen). Buitengewoon interessant artikel en de titel “Spelen voor God” geeft goed aan wat de insteek is. De Sims wordt omschreven als god-game, de speler creeert een …

Read Article Read More

innovatie :: Creatie: kunst van juiste methode en techniek

:: Creatie: kunst van juiste methode en techniek

Cre’ren is net zoiets als blokfluit spelen of schaatsen, een kwestie van de juiste techniek leren. Het ziet er eerst kinderlijk eenvoudig uit. En wat een verdriet als het dan niet meteen lukt. Blijkt het toch iets moeilijker dan je dacht om het goed te doen. Als je het eenmaal kan, verleer je het niet …

Read Article Read More

crossmedia :: commotica

:: commotica

Commotica staat voor het beinvloeden van een groep (community) met een overeenstemmende drijfveer (motivatie), die zoveel mogelijk ruchtbaarheid (commotie) aan een bepaald gedachtengoed geven. Voorbeeld: als je met 75 mensen (geinteresseerde bezoekers van dit weblog) ieder een euro betaalt (ex BTW), kun je eenmalig het verslag van de conferentie “Crossmedia & Domotica” aanschaffen, die op …

Read Article Read More

overig :: Schapen dragen reclame

:: Schapen dragen reclame

Herder Jozef (what’s in a name) Mazereeuw zet schapen in als grazende reclameborden. Volgens een bericht op ZIBB.nl trekt Jozef met de Texelse schapen Harvey, Isabella en Truus door Nederland om boeren en adverteerders enthousiast te maken voor de nieuwe reclamevorm. Een boer die zijn kudde hesjes aantrekt, vangt vijf tot twintig euro per schaap. …

Read Article Read More