Museummakeя

Museummakeя

Museummaker is een bureau voor advies, ideeontwikkeling, planvorming en strategie voor maatschappelijke organisaties; met name voor cultuur en musea, Ook op het snijvlak van duurzaamheid, wetenschap en natuur & ecologie is museummaker actief. Juist door die combinatie krijgt een initiatief betekenis en maatschappelijke impact.
Daarbij staan werken vanuit kernwaarden en waardepropositie centraal, samen met visie, missie en relatie: doen wat je zegt, zeggen wat je meent en zo betekenisvol zijn voor en met anderen in de samenleving.

Concreet vertaalt zich dat naar cultuurbeleid, cultuurverandering, museaal beleid en museale concepten, innovatie, verbinding en samenwerking; al dan niet in een cluster of coöperatie. Ook een concept voor overdracht van ideeën en verhaal in een tentoonstelling en andere vormen voor dialoog is mogelijk. Of we werken aan de business, de reputatie, beeldvorming en stakeholder management.
Alles waardoor de organisatie en de cultuur weer soepel, bestendig en eigentijds is. En blijft.

[Eng.]
Museummaker helps museums, cultural organizations and (local) governments to strengthen, substantiate and realize their ambitions with regard to:

  • identity, positioning and usp
  • social impact and Sustainable Development Goals
  • business case and value proposition
  • reaching and engaging audiences
    working from their core values, story and empathy.

    Museummaker offers consultancy, trainings, workshops and lectures for museums and cultural institutions all over the world.