Museummaker

Museummaker

[English text below]
Museummaker is een bureau voor advies, ideeontwikkeling, planvorming, strategie en interim management voor maatschappelijke organisaties; actief op het snijvlak van Sustainable Development Goals (SDG), wetenschap en natuur & ecologie. Juist door die combinatie krijgt een initiatief betekenis en maatschappelijke impact.
Museummaker doet dit met name voor cultuur en musea, maar ook andere organisaties die creativiteit, innovatieve concepten en een duurzame koers nodig hebben, kunnen bij Museummaker terecht. Daarbij staan werken vanuit kernwaarden en waardepropositie centraal, samen met visie, missie en relatie: doen wat je zegt, zeggen wat je meent en zo betekenisvol zijn voor en met anderen in de samenleving.

Concreet vertaalt zich dat naar innovatie, verbinding en samenwerking in cultuurbeleid (m.n. gemeenten en overheden), ideeën, concepten, strategie en cultuurverandering (voor maatschappelijke organisaties), museaal beleid en museale concepten; al dan niet in een cluster of coöperatie. Ook tentoonstellingen, exhibits en andere vormen voor storytelling en dialoog zijn mogelijk. We kunnen samen werken aan de business, de reputatie, beeldvorming en stakeholder management.
Alles waardoor de organisatie en de cultuur weer soepel, bestendig en eigentijds is. En blijft.

[Eng.]
Museummaker helps museums, cultural organizations and (local) governments to strengthen, substantiate and realize their ambitions with regard to:

 • new or enhanced museum concepts
 • identity, positioning and usp
 • social impact and Sustainable Development Goals
 • business case and value proposition
 • reaching and engaging audiences
  working from their core values, story and empathy
 • exhibitions, programming and communication
 • fund raising

  Museummaker offers consultancy, trainings, workshops and lectures for museums and cultural institutions all over the world.