== X-media club #01

== X-media club #01

persoonlijke invulling

Onlangs heb ik me actief in de levendige discussie over crossmedia, interactieve televisie en recente ontwikkelingen op internet begeven. Actief wil zeggen dat ik bezig ben me in verhoogd tempo in te lezen in gaande discussies en topics (wat niemand merkt) en zo zoetjesaan mijn mening kenbaar maak (wat een kleine groep mensen merkt) en die waren bijna allemaal aanwezig bij de X-media club op de hva.

Aan de hand van een persoonlijke ontwikkeling, mijn persoonlijke verhaal en de verhalen die ik op mijn beurt van anderen ken, hoop ik een beeld te schetsen van wat er bij (sommige) mediaproducenten gebeurt, staat te gebeuren of misschien nooit zal gebeuren. Ik tracht te voorzien wat de perceptie van de consument zou kunnen zijn. En wat wil de adverteerder, wie bedenkt de concepten voor de adverteerder en waar zijn die concepten op gebaseerd? Daaromtrent hoop ik een paar proposities te kunnen doen. Propositie in de zin van voorstel en aanbod.
Laten we het de consument zelf vragen, opperde Peter Luit. Hoe weet je wat een consument doet? Achterhaal de cijfers van de talrijke onderzoeken die er zijn en circuleren. Maak zelf zoveel mogelijk verschillende observaties. Leef je in.
En doe alsof je zelf een consument bent en reageer.

Poll:
a. crossmedia is al helemaal ingeburgerd, iedereen heeft er bijna dagelijks mee te maken. Maar de echt goede concepten komen zodra er technisch meer mogelijk is (interactieve televisie, triple play, P2P.etc.). Concepten die vooral de consument er nog effectiever in zullen betrekken en voor de adverteerders een betere Return On Investment (ROI) zullen betekenen.
b. crossmedia staat nog steeds in de kinderschoenen, pas als Talpa een volwaardig crossmediaal team compleet heeft en de eerste concepten van Talpa uitgevoerd zijn, is crossmedia een feit. Er wordt qua techniek altijd veel beloofd, maar het duurt nog vijf jaar voor het echt mogelijk is.
c. het wordt tijd voor de ontwikkeling na crossmedia. Crossmedia is een term die verwant is aan de huidige technologische ontwikkelingen. Als de convergentie e.d. uitgekristalliseerd is, komen er vanzelf weer nieuwe media concepten, die bijvoorbeeld inspelen op de stijgende behoefte van consumenten aan kwalitatieve zingevende bezigheden en betrokkenheid.

13 Replies to “== X-media club #01”

 1. Ik opteer voor b. Als ik zie hoe print zich door digitalisering van zowel content als processen in 20 jaar heeft ontwikkeld, dan verwacht ik nog heel wat op het gebied van AV al dan niet in combinatie met interactief/on-line…… Overigens denk ik niet dat dat afhangt van een specifieke speler in een specifiek media kanaal…..

  De kracht zit hem in combinaties, dus samenwerking…… Niet uit nood maar uit kracht, dat is belangrijk…..

 2. Uw verhaal bij X-Media ging wel erg over product placement meneer Meereboer. Word ik alleen als consument aangesproken in de wereld der crossmedia of ben ik ook nog burger? Of prosumer, om een term van ik geloof Alvin Toffler te gebruiken…Ik vrees dat in de toekomst het hele scala aan media weer gewoon gekopieerd gaat worden naar crossmedia. Het grootste verschil: de consument wordt nu optimaal getarget dus gaat zich steeds minder burger voelen….

 3. @ William: de gekozen invalshoek is die van de “commercielen”, dat heb je juist opgevat. Daar ligt ook mijn expertise als het om crossmediale concepten gaat. Er was voor mij vijf minuten spreektijd gereserveerd. het is onmogelijk om dan alle kanten van het onderwerp te behandelen. Dus heb ik gekozen voor die kant waar ik het meest vanaf weet.
  Natuurlijk ben je ook burger, sterker nog: je bent mens. Maar wat de commercielen betreft, geldt grotendeels ook voor bijvoorbeeld de vpro: er worden producten voor een doelgroep gemaakt en tegenover al die inspanningen moeten inkomsten staan. Zelfs wie bij een non-profit organisatie werkt, wil aan het eind van de maand loon ontvagen, omdat er onder andere rekeningen betaald moeten worden. Maar dat is eigenlijk alweer een andere discussie, over oude en nieuwe economische modellen en zingeving van de samenleving bijvoorbeeld.
  Stel nu dat we het over commercieel haalbare crossmedia concepten hebben. Dan kan dat zijn omdat een producent een gunstige Return On Investment wil, of omdat een overheid een post heeft gereserveerd voor een bepaalde communicatiedoelstelling, een budget dat niet overschreden dient te worden en waar meetbare respons op dient te komen, een gedragsverandering, etc. Vanuit die veronderstelling vertrek ik. En daarom zeg ik gekscherend: doe alsof je een consument bent. Wat impliceert dat ik er vanuit ga dat je dat in wezen niet bent.

 4. Je zegt ‘stel nu dat we het over commercieel etc hebben’ en ‘doe alsof je consument bent’. Laat ik het dus anders zeggen: vanwaar die keuze, die houding, dit perspectief? Wat je ter verantwoording aanhaalt klinkt nogh niet heel overtuigend. Natuurlijk moet je uit de kosten komen. Maar heb je het gevoel dat dat op commerciele wijze makkelijker/beter/leuker gaat? Wat was dan jouw Return On Investment toen je beeldende kunst maakte? Ik meen me te herinneren dat je ‘het verkopen van je kunst’ niet de meest aangename component van het artistieke bestaan vond…

 5. Je zegt ‘stel nu dat we het over commercieel etc hebben’ en ‘doe alsof je consument bent’. Laat ik het dus anders zeggen: vanwaar die keuze, die houding, dit perspectief? Wat je ter verantwoording aanhaalt klinkt nogh niet heel overtuigend. Natuurlijk moet je uit de kosten komen. Maar heb je het gevoel dat dat op commerciele wijze makkelijker/beter/leuker gaat? Wat was dan jouw Return On Investment toen je beeldende kunst maakte? Ik meen me te herinneren dat je ‘het verkopen van je kunst’ niet de meest aangename component van het artistieke bestaan vond…

 6. @ William: zoals ik aangaf is het gekozen perspectief ingegeven door mijn expertise. Niet door een voorkeur of afkeer. Een discussie over of rechtvaardiging van keuzes tussen non profit, cultureel, kunstzinnig, politiek, ideologisch of commercieel is van een andere orde. Overigens zou ik daarover graag een discussie houden. Of onderzoeken in welke mate die elkaar positief beinvloeden.

  Het tijdperk tussen de periode dat ik beeldende kunst maakte en deze periode waarin ik in mijn levenonderhoud en dat van mijn gezin voorzie door commercieel haalbare crossmedia concepten te bedenken en realiseren, is behalve met samenlopende omstandigheden ook gevuld met voortschrijdend inzicht. Maar ook nu vind ik belastingpapieren, onderhandelingen over honorarium en ook marketingtechnische aangelegenheden minder interessant dan het creatieve gedeelte.
  Bij de vpro, en dat is jouw expertise, werken toch ook mensen met financieel, met strategisch en met management taken? Die zijn niet minder relevant voor de organisatie dan de ‘creatieven’. De vpro verkoopt ook een programmablad en dvd’s. etc. Het zou vreemd zijn als ik jouw prestaties zou afzetten tegen dat commerciele beleid van de vpro.
  Willen we het bijvoorbeeld hebben over eb en vloed in verband met de stijgende zeespiegel en ook nog over de gevaren voor strandtenten, kunnen we het beter niet tegelijk ook hebben over het gehalte van het vertier dat de meste strandtenten bieden. En het al dan niet gedogen van jutters valt dan helemaal buiten beschouwing.
  Als je mij persoonlijk de vraag wilt stellen “hoe kan het nou dat jij met jouw achtergrond commerciele concepten bedenkt?” dan stel ik voor dat we dit gesprek niet hier, maar bij elkaar in de huiskamer met een glas wijn erbij voortzetten. Graag zelfs.

 7. @ William: zoals ik aangaf is het gekozen perspectief ingegeven door mijn expertise. Niet door een voorkeur of afkeer. Een discussie over of rechtvaardiging van keuzes tussen non profit, cultureel, kunstzinnig, politiek, ideologisch of commercieel is van een andere orde. Overigens zou ik daarover graag een discussie houden. Of onderzoeken in welke mate die elkaar positief beinvloeden.

  Het tijdperk tussen de periode dat ik beeldende kunst maakte en deze periode waarin ik in mijn levenonderhoud en dat van mijn gezin voorzie door commercieel haalbare crossmedia concepten te bedenken en realiseren, is behalve met samenlopende omstandigheden ook gevuld met voortschrijdend inzicht. Maar ook nu vind ik belastingpapieren, onderhandelingen over honorarium en ook marketingtechnische aangelegenheden minder interessant dan het creatieve gedeelte.
  Bij de vpro, en dat is jouw expertise, werken toch ook mensen met financieel, met strategisch en met management taken? Die zijn niet minder relevant voor de organisatie dan de ‘creatieven’. De vpro verkoopt ook een programmablad en dvd’s. etc. Het zou vreemd zijn als ik jouw prestaties zou afzetten tegen dat commerciele beleid van de vpro.
  Willen we het bijvoorbeeld hebben over eb en vloed in verband met de stijgende zeespiegel en ook nog over de gevaren voor strandtenten, kunnen we het beter niet tegelijk ook hebben over het gehalte van het vertier dat de meste strandtenten bieden. En het al dan niet gedogen van jutters valt dan helemaal buiten beschouwing.
  Als je mij persoonlijk de vraag wilt stellen “hoe kan het nou dat jij met jouw achtergrond commerciele concepten bedenkt?” dan stel ik voor dat we dit gesprek niet hier, maar bij elkaar in de huiskamer met een glas wijn erbij voortzetten. Graag zelfs.

 8. TC: een glas wijn (of ietsje meer) anytime natuurlijk. En ik begrijp dat je het hier niet helemaal de plek vind om doopzelen te gaan lichten. Maar toch: het zijn vooral die twee woorden ‘voortschrijdend inzicht’ die blijven hangen. Welke inzichten zijn dat dan precies? Ik wil ze best elders (dan hier) bespreken, maar als ik naar je diepere motieven vraag dan wordt het ineens privé??? Als ik me niet vergis was deze blog gewijd aan ‘Welke rol neemt de gebruiker in bij crossmediale marketingcommunicatie?’
  Nou, ik ben een regelmatig gebruiker en voel me dan ook regelmatig gebruikt. En dat Unilever en VPRO toch allebei een bedrijf zijn…tja. Voornaamste verschil lijkt me dat de ene chef boekhouding zich focust op earnings per share per quarter, en de ander in dit tijdgwricht slechts kan stamelen ‘het wordt allemaal minder meneer de directeur; ik krijg het bijna niet meer rond’. Daarmee is niet gezegd dat wij zielige zeehondjes zijn want ook wij ‘opereren in een markt’ om het maar eens oerlelijk te zeggen, maar in tegenstelling tot wat heden ten dage usance is huldig ik graag de overtuiging dat vooral over content wel degelijk te twisten valt.

 9. TC: een glas wijn (of ietsje meer) anytime natuurlijk. En ik begrijp dat je het hier niet helemaal de plek vind om doopzelen te gaan lichten. Maar toch: het zijn vooral die twee woorden ‘voortschrijdend inzicht’ die blijven hangen. Welke inzichten zijn dat dan precies? Ik wil ze best elders (dan hier) bespreken, maar als ik naar je diepere motieven vraag dan wordt het ineens privé??? Als ik me niet vergis was deze blog gewijd aan ‘Welke rol neemt de gebruiker in bij crossmediale marketingcommunicatie?’
  Nou, ik ben een regelmatig gebruiker en voel me dan ook regelmatig gebruikt. En dat Unilever en VPRO toch allebei een bedrijf zijn…tja. Voornaamste verschil lijkt me dat de ene chef boekhouding zich focust op earnings per share per quarter, en de ander in dit tijdgwricht slechts kan stamelen ‘het wordt allemaal minder meneer de directeur; ik krijg het bijna niet meer rond’. Daarmee is niet gezegd dat wij zielige zeehondjes zijn want ook wij ‘opereren in een markt’ om het maar eens oerlelijk te zeggen, maar in tegenstelling tot wat heden ten dage usance is huldig ik graag de overtuiging dat vooral over content wel degelijk te twisten valt.

 10. @ William: ik neem aan dat je je in het algemeen als gebruiker gebruikt voelt, of is het speciaal op deze plek? Een verschil in opinie kan zijn dat jij namens jezelf ook de vpro en het daarachter liggende gedachtengoed vertegenwoordigt. Dat is mooi. Ik vertegenwoordig echter niet Unilever of aanverwanten.
  Dit weblog, mijn weblog, is openbaar toegankelijk, maar het is geen koffiehuis of kroeg.
  Jij bent vrij om al dan niet te reageren. Ik ben echter degene die de discussie al dan niet op koers probeert te houden.
  Het uitgangspunt was om de achterliggende gedachten, de verdieping zeg maar, van wat ik bij de X-mediaclub te berde bracht, in een aantal afleveringen op dit weblog te plaatsen. Dat had ik de heren van de X-mediaclub beloofd. Helaas ben ik nog niet verder gekomen dan de introductie, omdat jij me steeds als een Jeroen Pauw ergens mee probeert te confronteren. 😉
  Maar nee, dat vind ik definitief geen goed plan. Ik stel daarentegen voor dat ik jou de mogelijkheid biedt om hier zelf te bloggen. Wat dacht je daarvan?

 11. @ William: ik neem aan dat je je in het algemeen als gebruiker gebruikt voelt, of is het speciaal op deze plek? Een verschil in opinie kan zijn dat jij namens jezelf ook de vpro en het daarachter liggende gedachtengoed vertegenwoordigt. Dat is mooi. Ik vertegenwoordig echter niet Unilever of aanverwanten.
  Dit weblog, mijn weblog, is openbaar toegankelijk, maar het is geen koffiehuis of kroeg.
  Jij bent vrij om al dan niet te reageren. Ik ben echter degene die de discussie al dan niet op koers probeert te houden.
  Het uitgangspunt was om de achterliggende gedachten, de verdieping zeg maar, van wat ik bij de X-mediaclub te berde bracht, in een aantal afleveringen op dit weblog te plaatsen. Dat had ik de heren van de X-mediaclub beloofd. Helaas ben ik nog niet verder gekomen dan de introductie, omdat jij me steeds als een Jeroen Pauw ergens mee probeert te confronteren. 😉
  Maar nee, dat vind ik definitief geen goed plan. Ik stel daarentegen voor dat ik jou de mogelijkheid biedt om hier zelf te bloggen. Wat dacht je daarvan?

 12. @ TM (hee TM staat ook voor Trade Mark): nee hoor, ik voel me op deze plek zeker niet gebruikt, hooguit ongenode gast op het feestje. Met last van (gezond?) crossmediaal wantrouwen geloof ik. En nee ik hoef geen blog want ik ben al een blog.
  Maar I get the message: we bomen nog wel eens door over voortschrijdende inzichten. Pauw is off (topic): terug naar -vlak na- ‘de introductie’.

 13. @ TM (hee TM staat ook voor Trade Mark): nee hoor, ik voel me op deze plek zeker niet gebruikt, hooguit ongenode gast op het feestje. Met last van (gezond?) crossmediaal wantrouwen geloof ik. En nee ik hoef geen blog want ik ben al een blog.
  Maar I get the message: we bomen nog wel eens door over voortschrijdende inzichten. Pauw is off (topic): terug naar -vlak na- ‘de introductie’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.