anders denken & doen Oud & Nieuw: erfgoed en web 3.0

Oud & Nieuw: erfgoed en web 3.0

Volgens mij wordt 2009 een jaar van toenemende persoonlijkheid. Waar (on)bekenden via bijvoorbeeld twitter steeds makkelijker persoonlijke ontboezemingen lijken te doen en elkaar vooral ook offline gaan ontmoeten, zullen wellicht met poken nog meer persoonlijke contacten in de hand gewerkt worden. Daarbij zijn er mensen wiens persoonlijkheid (lees: autoriteit) door aanwezig en openhartig te zijn …

Read Article Read More

communicatie C2C, gele ontwikkelingen (energie) en web 2.0

C2C, gele ontwikkelingen (energie) en web 2.0

Vorige week woensdag (oktober 2008) was ik voor de eerste keer bij een netwerk bijeenkomst voor mensen die zich bezighouden met cradle to cradle. Klinkt weinig wervend eigenlijk, als ik het zo zeg. Toch was het tamelijk enerverend. De avond werd afgetrapt door organisator Cees van Straten, adviseur Leren voor Duurzame Ontwikkeling (SenterNovem). Hij kreeg …

Read Article Read More

anders denken & doen server-centrale van Google en General Electric

server-centrale van Google en General Electric

toen ik tweeenhalf jaar geleden (begin 2006) begon met bloggen, wilde ik niet alleen over crossmedia posten, maar ook over maatschappelijke thema’s. Zoals energie (“energie genoeg“), hoe energieleveranciers vooral bezig zijn om grote hoeveelheden stroom, die moeilijk opgeslagen kunnen worden, te verdelen naar eindgebruikers. Daarbij treedt veel verlies op, zoals we weten. Het zou aanzienlijk …

Read Article Read More

communicatie bomen en bos

bomen en bos

Hoe moeilijk is het om niets te zegen als je een geheim denkt te kennen, of dan toch tenminste iets wat je als zeer nieuwswaardig ervaart. Dan doel ik op een (persoonlijke) onthulling, of een baanbrekende uitvinding, of het ei van Columbus. Voor mij heeft het met enthousiasme te maken. En met de ervaring dat …

Read Article Read More

anders denken & doen partij van NIETS

partij van NIETS

uitgangspunt: particulier initiatief N.I.E.T.S. staat in dit geval voor Names & Inventions in Energy-Time-Space, of voor Netwerk – Innovatie – Elaboratie – Tegengas – Sociaal, maar dat zijn allemaal verzinsels. Het kwam omdat ik een gedachtenexperiment wilde beginnen en NIETS een aardig vertrekpunt leek. Bedenk een nutteloos idee en zie waar het je toe leidt. …

Read Article Read More