over tweet poeet

over tweet poeet

Tweet Poeet was een experiment van TC Meereboer om poezie via twitter (@tweetpoeet) te publiceren. Daarmee werd gestart op 25 oktember 2008; een willekeurige datum in de begindagen van Twitter. Het experiment is niet echt geslaagd te noemen. Maar de patient leeft nog, zonder verminkingen!

De bedoeling was minstens wekelijks een gedicht, enkele strofen of een aforisme te plaatsen. Er was gekozen voor de wat kromme benaming poeet i.p.v. poëzie omdat de combinatie van het Engelstalige tweet en het Nederlandse poëzie haperde. Op deze manier rijmde het tenminste nog.

Aangezien gedichten doorgaans “van boven naar beneden” gelezen worden, vroeg dit een omgekeerde benadering van het twitteren. Met andere woorden: de laatste strofe of regel werd het eerst geplaatst en de titel als laatste. Een re-vers dus, opdat het tenslotte wel als ‘normaal’ leesbaar gedicht te zien zou zijn. Vraag was of dat misschien ook tot een andere vorm van dichten zou leiden. Dat effect is niet waargenomen.

Het kon ook gebeuren, niet voor één gat te vangen, dat een gedicht op deze manier in fasen ontstond. Dus af en toe een regel, tot het gedicht uiteindelijk “voltooid” zou zijn. Die versie verscheen dan op dit weblog. Een heel open en publiekelijke manier van dichten zou dat zijn. Want iedereen is op internet en iedereen kan mee kijken, mee denken en zich ermee bemoeien. En raad eens: op internet blijken er plekken te zijn, stiller dan in de wereld van zandkorrels en regendruppels, meer vergeten dan een verlaten en bouwvallige berghut in een ontvolkte regio.

Het was zoals gezegd een experiment, met de hooggestemde bedoeling dat dit een bijdrage, hoe miniem ook, aan de evolutie van poëzie zou geven.

Dat is niet gebeurd.

Niet voor zover ik weet tenminste. Als ik mijn uiterste best doe, weet ik het nog niet. Weet jij het?
Een andere constatering is er wel en die is heel erg belangrijk: het is helemaal niet erg als sommige dingen nagenoeg compleet vergeten zijn, veronachtzaamd of mislukt. Ze bestaan er niet minder om. Of wel en zelfs dat is niet bezwaarlijk. Waarvan akte.