anders denken & doen Collaborative Mind Map tegen wereldarmoede

Collaborative Mind Map tegen wereldarmoede

Onlangs kwam ik (via StumbleUpon) terecht bij MindMeister, een tool voor collaborative online Mind-mapping. “Pardon?” dacht ik. Ik ben niet enorm gecharmeerd van het mind-mappen, misschien bij gebrek aan ervaring; het trekt me niet. Hoewel anderen me er van overtuigd hebben dat het een goed gereedschap kan zijn. Het wordt het te pas en te …

Read Article Read More