Nieuwe ideeën

Nieuwe ideeën

Per 1 augustus is de nieuwe naam voor mijn bureau voor creatieve ideeontwikkeling {”} COMMIDEA. Onder ideeontwikkeling versta ik ook imagineering, verbeeldingskracht & inspiratie, storytelling, consultancy op het gebied van e-Cultuur & erfgoed, nieuwe media / crossmedia en communicatie. En een idee is pas klaar met ontwikkeling als het gepokt en gemazeld is door de werkelijkheid en dus gerealiseerd en verspreid is onder of door de mensen voor wie het bedoeld is.

weblog: actualiteit en mening
Sinds begin 2006 heb ik onder de naam Commedia een weblog bijgehouden over crossmedia, communicatie en creativiteit. Sinds 2007 is de focus in mijn werkzaamheden, naast expertise op het gebied van (nieuwe) media en uitzonderlijke communicatie, steeds meer komen te liggen op de ideeontwikkeling, als vertrekpunt van een dialoog. Vandaar dat ik mijn bureau een nieuwe naam heb gegeven. Onder deze naam zal ik hier ook mijn weblog voortzetten.

Ik zie uit naar een inspirerende dialoog en een plezierige samenwerking.