Consultancy & concepten

Consultancy & concepten

“MusealeZaak helpt organisaties zichzelf te zijn en dit waar te maken”

MusealeZaal/MuseumAffairs helpt (culturele) organisaties waarde te creëren, samen met hun bezoekers, hun publiek, stakeholders en medewerkers. Daarbij staan sociale interactie, inclusiviteit, diversiteit, representatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal; van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Samen bepalen we wat van waarde is, hoe we dat veroorzaken om te beginnen met het waarom. Organisaties, overheden en bedrijven worden bijgestaan in het articuleren van hun (verander-)vraag, versterken van ideeën / concepten / identiteit / merken, creëren van waarde en realiseren van projecten. Inhoudelijk, strategisch, uitvoerend in de vorm van advies, research en training.
Zoals de naam aangeeft wordt er veel voor musea en andere erfgoedinstellingen gewerkt; zowel in Nederland en Vlaanderen als internationaal.

MusealeZaak is opgericht door Theo Meereboer, een ervaren conceptontwikkelaar, consultant, spreker/trainer en ondernemer die met diverse experts, met jong talent en met bureaus/organisaties samenwerkt, waaronder XPEX, Values Media / Bardijnen, Reinwardt Academie, Infofilm.

Werkwijze
MusealeZaak biedt onder meer aan:

  • (museum) concept development en realisatie voor afzonderlijke projecten
  • value model (canvas) en (maatschappelijk verantwoord) ondernemerschap
  • facilitating: t.b.v. de setting en (de begeleiding van) het creatieve proces bij brainstorm sessie en/of  innovatie workshop
  • coaching en training t.b.v. de implementatie

Dit kan in de vorm van advies en conceptontwikkeling, vanuit het bureau of in sessies en workshops, maar ook vanuit de organisatie, waarbij MusealeZaak tijdelijk wordt ingehuurd als hoofd Museale Zaken, kwartiermaker, interim directeur, conservator, curator, om zo samen met de vaste medewerkers en/of vrijwilligers de gewenste koers te bepalen en in gang te zetten.

Naast de gebruikelijke visie en missie staan daarbij vooral het waarom, de doelstelling, ambitie en de relaties centraal. Vanuit Museummaker help ik die zaken te bepalen en daarmee de strategie voor de organisatie neer te zetten, of het nu om communicatie gaat, presentatie, publieksbereik, collectie, activisme of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit samenvatten op de achterkant van een sigarendoos lijkt een goed idee. Dan is het tenminste beknopt. De achterkant van een sigarendoos heeft helaas een beperkt bereik en gering engagerend vermogen. Vandaar dat MusealeZaak graag een uitgewerkt concept maakt. Dat doen we niet alleen, maar liefst samen met medewerkers, belanghebbenden, bezoekers, sponsoren, fondsen, bestuur en directie.

Zo helpt MusealeZaak met het verwekken, versterken en verspreiden van nieuwe ideeën, met een nadruk op inspiratie, innovatie en communicatie.
We werken met de 5 stappen in het S.E.T. board:

  1. Ideation (identiteit + doel): wie is uw organisatie, hoe ziet de organisatie zichzelf, voor wie is de organisatie er en waarom werken we daaraan? Onderdeel daarvan is verbeeldingskracht + imagineering; sessies met nog ongekende inspiratie, vernieuwde aspiratie en toekomstvisie
  2. Context (maatschappelijke context en merk): na de ideation volgt het kenmerken van dit idee in woorden en waarden, volgens societal marketing, d.w.z.verbinding met zingeving, maatschappelijk (ver)antwoorden, inspelen op sociale innovatie en hoe uw organisatie dit uitdraagt. Wie gaat deel uitmaken van de volggroepen?
  3. Business (organisatiekracht en propositie): m.n. via de gebieden key resources / activities (wat heeft de organisatie in huis), distributiekanalen + klantrelaties en de combinatie prosumer – partners komen tot nieuwe proposities.
  4. Communicatie strategie (relaties en engagement): weten welke waarde de organisatie kan toevoegen en hierover communiceren, betrekken van volggroepen, dialoog starten, (social engagement matrix). Inzet van (sociale) media levert daarbij een toegevoegde waarde in het opbouwen en onderhouden van relaties, maken en delen van kennis, versterken van de reputatie, werven en binden van talent en natuurlijk ook bij de (marketing) communicatie
  5. Customer journey en plan van aanpak (realisatie): bepalen acties, planning, samenstelling en KPI’s; connectiviteit, aanpassingsvermogen en wendbaarheid staan ook hierbij voorop

Ik zie uit naar een inspirerende dialoog en een plezierige samenwerking met u!